ĐẠI LÝ SIÊU LỢI NHUẬN LÊN ĐẾN 45% CỔ TỨC + TỈ LỆ CƯỢC

Nội dung hoạt động

Thu thập chủ yếu của đại lý: [Cổ tức + Hoa hồng tỷ lệ cược] đồng thời hưởng cả 2!

Cách tính cổ tức

[Lợi nhuận của đại lý trong tháng – (chi phí trả cho SM66)*% cổ tức]

Ví dụ: Đại lý A tổng lợi nhuận trong tháng là 180 triệu, đại lý A sẽ nhận được nhu sau: ((180.000.000 – (180.000.000 *0.3))*0.15=18.900.000 = Tổng cổ tức trong tháng

Cách tính hoa hồng tỷ lệ cược

Tổng số tiền trúng thưởng của tất cả thành viên cấp dưới X Mức chênh lệch tỷ lệ cược mà đại lý tự điều chỉnh cho cấp dưới

Tài khoản đại lý [ Bảng biểu thành viên] sẽ tự động trực tiếp thống kê tổng tỷ lệ cược và chuyển vào vị trí tài khoản đại lý

Quy tắc hoạt động

  1. Điều kiện kết toán cổ tức cho đại lý: Mỗi tháng đại lý phải có ít nhất 5 thành viên hiệu quả (Yêu cầu đối với thành viên hiệu quả: Trong tháng phải có ít nhất 5 lần đặt cược hiệu quả và tổng số tiền nạp > 3 triệu) mới được kết toán cổ tức, nếu trong tháng không đạt chỉ tiêu có thể tích luỹ tới tháng sau kết toán
  2. Chi phí chi trả cho SM 66: (Lợi nhuận thực của đại lý trong tháng * 0.3) Hoa hồng (0.1) + Phí đảm bảo tiền trong tài khoản (0.1) + Phí hành chính (0.1)
  3. Thời gian kết toán hoa hồng: Ngày 1 -5 hàng tháng
  4. Phương thức liên hệ: Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn đại lý số điện thoại 0388.668.668

Lưu ý:

  1. Nghiêm cấm đại lý chiêu mộ thành viên dưới 18 tuổi tham gia cá cược
  2. Nghiêm cấm đại lý tự đăng ký tài khoản thành viên để hoạt động gian lận, cược chéo trong SM66 hay với tài khoản khác trên nhà cái khác nhằm trục lợi từ tiền hoa hồng
  3. Nếu bộ phận kiểm soát rủi ro thẩm định dựa theo số liệu thống kê trên hệ thống SM66 và hệ thống liên minh, xác minh hoạt động gian lận của đại lý, chúng tôi có quyền huỷ bỏ tư cách và đóng băng vĩnh viễn tài khoản đại lý của bạn và chấm dứt hợp tác!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.