MỜI BẠN BÈ GIA NHẬP SM66 NHẬN 3 LẦN THƯỞNG LIÊN TIẾP

PHẦN THƯỞNG THỨ 1

Giới thiệu thành công 1 người bạn tham gia tại SM66, nạp tiền 3 lần mỗi lần >1,000,000, tham gia trò chơi đủ 1 tuần và trở thành người chơi hiệu quả

Người giới thiệu và người được giới thiệu đều có thể nhận thưởng:

Chú ý: Sau khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản thành công, muộn nhất trong vòng 10 ngày cần liên hệ CSKH đăng ký nhận thưởng, nếu quá hạn phần thưởng sẽ bị vô hiệu

PHẦN THƯỞNG THỨ 2

Giới Thiệu Bạn Bè Trong 2 Tuần Tổng Tiền Nạp > 6,000,000, Người Giới Thiệu có thể nhận phần thưởng

Chú ý: Nếu người được giới thiệu trong vòng 2 tuần không đạt đủ điều kiện, người giới thiệu không thể nhận thưởng.Thời gian nhận thưởng không quá ngày thứ 20 sau khi bạn bè đăng ký tài khoản

PHẦN THƯỞNG THỨ 3

Trong 2 tháng giới thiệu bạn bè tham gia trò chơi trên 30 ngày, mỗi hội viên tích luỹ nạp tiền đạt > 100,000,000,  người giới thiệu có thể nhận thưởng, giới thiệu càng nhiều phần thưởng càng nhiều

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG

  1. Trước khi giới thiệu, Hội viên vui lòng vào [Marketing Toàn Cầu] liên kết mã giới thiệu, gửi đến cho bạn bè của mình đăng ký tài khoản, Nếu sai quy tắc hệ thống sẽ không hỗ trợ hoạt động giới thiệu bạn bè

Các Bước Tạo Mã Giới Thiệu

** [Marketing Toàn cầu] – [Mã giiới thiệu] – [Thêm] – [Thiết Lập Tỷ Lệ Cược Thành Viên] – [Tạo Thành]

  1. Hoạt động giới thiệu bàn bè cần phải xin nhận khuyến mãi trong thời gian quy định. Trong vòng 2 tháng bạn bè đăng ký tài khoản liên hệ nhân viên CSKH trực tuyến nhận thưởng, quá thời hạn khuyến mãi sẽ bị vô hiệu
  2. Tiền thưởng từ hoạt động yêu cầu 1 vòng cược có thể rút tiền
  3. Cùng IP, Tên Thật, Đại lý không hỗ trợ tham gia hoạt động này
  4. Tất cả các hoạt động của SM66 đều chỉ dành cho thành viên thực thụ và hiệu quả, Nếu phát hiện cá nhân hoặc tổ chức ác ý trực lợi từ phần thưởng hoạt động, SM66 có quyền huỷ hoặc hoặc thu hồi tài khoản, quyền trúng thưởng của khách hàng và đóng tài khoản thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.